Rezolucje/Petycje/Opinie


 Nagrody MNiSW również dla młodych naukowców - 29 października 2015

 Petycja do Parlamentu Europejskiego - wykorzystanie zwierząt do celów naukowych - 30 kwietnia 2015

 Protest Komitetu wobec próby niedotowania Kosmosu - 24 marca 2015

 "Czy to koniec dyskryminacji nauk biologiczno-medycznych?" E. Wyroba Panorama PAN 5(38), 6-8(2015) - 13 marca 2015  

 Odpowiedź z MNiSW dotycząca zmiany rozporządzenia w sprawie nagród - 18 luty 2015 

 Dyskryminacja nauk biol-med i młodych naukowców - rezolucja do MNiSW - 6 luty 2015

 Stanowisko Rady NCN dot. Ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych - 15 stycznia 2015 

 Odpowiedź z MNiSW w sprawie rządowego projektu ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych - 13 stycznia 2015 

 Pismo do Ministerstwa Zdrowia - brak działań prozdrowotnych w szkolnictwie - 10 stycznia 2015

 Uwagi do podręcznika MEN - edukacja zintegrowana (elemementami przyrodniczymi) – 9 stycznia 2015

 Odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia dot. Ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych8 stycznia 2015

 Petycja do Senatu RP dot. Ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych7 stycznia 2015

 Odpowiedź z MNiSW dot. nowelizacji ustaw o szkolnictwie wyższym oraz o finansowaniu nauki - 9 lipca 2014

 Ekspertyza projektów nowelizacji ustaw o szkolnictwie wyższym i finansowaniu - 18 czerwca 2014

 Stanowisko Komitetu dotyczące statusu organizacji zajmujących się akredytacją wyższych uczelni w Polsce - 22 maja 2014
 Odpowiedż z Ministerstwa Finansów na pismo Komitetu - 16 kwietnia 2014

 Stan legislacji dot. odpisów podatkowych na naukę - odpowiedz na pismo z Min. Finansów - 12 marca 2014
 Odpowiedź z Min. Finansów - odpis 1% podatku VAT i CIT na rzecz jednostek naukowych
 Postulat odpisu 1% podatku VAT i CIT na rzecz jednostek naukowych - 9 stycznia 2014

Odpowiedź MNiSW - dotycząca zmiany rozporządzeń regulujących zasady przyznawania nagród ministra - 13 luty 2014

Rezolucja do MNiSW dotycząca zmiany rozporządzeń za wybitne osiągnięcia naukowe dyskryminujących nauki biologiczno-medyczne - 9 stycznia 2014

List od Pani Minister Barbary Kudryckiej w odpowiedzi na Memorandum Komitetu Cytobiologii - 29 maja 2013

 Memorandum Komitetu Cytobiologii "Prawidłowy rozwój nauki podstawą rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy" - 29 kwietnia 2013

Odpowiedź z Urzędu Zamówień Publicznych na petycję Komitetu Cytobiologii PAN - 6 listopada 2012

Petycja Komitetu Cytobiologii PAN dotycząca zamówien publicznych - 27 czerwca 2012

Pismo Wiceprezesa PAN do Minister K. Szumilas popierające stanowisko Komitetu Cytobiologii - 27 marca 2012

List do Komitetu informujący o poparciu naszej rezolucji od Wiceprezesa PAN - 27 marca 2012

Reforma programowa MEN - 8 marca 2012

Odpowiedź MNiSW - Cyfrowa Baza Aparatury Badawczej - grudzień 2011

Rezolucja Komitetu Cytobiologii PAN - Cyfrowa Baza Aparatury Badawczej - listopad 2011

 Rezolucja Komitetu Cytobiologii w sprawie dywersyfikacji sposobów uzyskania środków na działalność naukową - 26 październik 2010

Rezolucja w sprawie działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych - 3 marca 2010

Rozwój infrastruktury badawczej MNiSW - 26 październik 2009

Petycja do MEN - 20 listopad 2007

Postulat do MNiSW - 24 stycznia 2008

Petycja w sprawie projektu założeń reformy systemu nauki i szkolnictwa wyższego - 26 czerwca 2008

Rada Edukacji Narodowej przy MEN - 4 czerwca 2008


Powrót to: Strony głównej