Prezydium Komitetu Cytobiologii PAN w kadencji 2011-2014

 


 

Przewodnicząca

 

Prof. dr hab. Elżbieta Wyroba    
Zakład Biologii Komórki, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
ul. Pasteura 3, 02‑093 Warszawa
e-mail: e.wyroba@nencki.gov.pl

 


Zastępcy Przewodniczącej

 

Prof. dr hab. Małgorzata Czyż
Zakład Biologii Molekularnej Nowotworów Uniwersytet Medyczny
ul. Mazowiecka 6/8, 92-215 Łódź
e-mail: malgorzata.czyz@umed.lodz.pl


 

Prof. dr hab. Stanisław Moskalewski
Zakład Histologii i Embriologii Akademia Medyczna
ul. Chałubińskiego 5, 02‑004 Warszawa
e-mail: smosk@ib.amwaw.edu.pl


 

Prof. dr hab. Jacek M. Witkowski
Katedra i Zakład Fizjopatologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk
e-mail: jawit@gumed.edu.pl

 

 

Członkowie Prezydium

 

Prof. dr hab. med. Marek Jakóbisiak
Zakład Immunologii Centrum Biostruktury Uniwersytet Medyczny
ul. Banacha 1a, Budynek F, 02-097 Warszawa
e-mail: marek.jakobisiak@wum.edu.pl


 

Prof. dr hab. Zbigniew Madeja
Zakład Biologii Komórki, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński
ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
e-mail: z.madeja@uj.edu.pl


 

Sekretarz

 

Dr hab. Anna Jankowska, prof. UM
Katedra i Zakład Biologii Komórki, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego
ul. Rokietnicka 5D,
60-806 Poznań
e-mail: ajanko@amp.edu.pl

 


Powrót do: Strony głównej