Nagrody/Wyróżnienia

 


 

Zespół pod kierunkiem Profesora Przemysława Wojtaszka
wyróżniony Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich
za osiągnięcia naukowe  

 

Z przyjemnością informujemy, że zespół pod kierunkiem prof. dr. hab. Przemysława Wojtaszka – prodziekana Wydziału Biologii UAM w Poznaniu i kierownika Zakładu Biologii Molekularnej i Komórkowej w tej uczelni, otrzymał nagrodę zespołową MNiSW za „oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe, udokumentowane publikacjami naukowymi, mającymi istotny wpływ na stan wiedzy i kierunki dalszych badań”.


Nagrodę za
redakcję i współautorstwo książki pt: „Mechanical Integration of Plant Cells and Plants”, opublikowanej w 2011 r. w serii „Signaling and Communication in Plants” przez wydawnictwo Springer (ISBN 978-3-642-19090-2) otrzymał zespół w składzie: prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek, dr Anna Kasprowicz-Maluśki, dr Michalina Smolarkiewicz, mgr Michał Michalak i mgr Magdalena Wierzchowiecka.

 

W skali kraju była to jedna z trzech nagród wręczonych w grudniu 2012 za osiągnięcia naukowe w naukach biologicznych. Wydanie tej książki stało  się podstawą nadania prof. dr. hab. Przemysławowi Wojtaszkowi Medalu im. Władysława Szafera, przyznawanego przez Polskie Towarzystwo Botaniczne. Oficjalne wręczenie medalu miało miejsce na 56. zjeździe PTB w Olsztynie 25 czerwca 2013.

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

 


 

 

Prof. dr hab. n. med. Maciej Zabel  doktorem honoris causa Uniwersytetu Medycznego
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

 

Z wielką satysfakcją informujemy, że Prof. dr hab. n. med. Maciej Zabel – przewodniczący Komitet  Cytobiologii  PAN w latach 2003-2006 otrzymał 8 marca 2013 roku tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Gratulując Profesorowi najszczerzej tego wyróżnienia życzymy sukcesów badawczych oraz organizacyjnych – jako przewodniczącemu Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych - dla  dobra  nauki  polskiej.

Poniżej dane biograficzne Profesora M. Zabla przesłane przez Rektora i Senat Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

 

 

 


Powrót do: Strony głównej