Komitet Cytobiologii

  

                                                          

Komitet Cytobiologii - utworzony  w 1972  z inicjatywy Włodzimierza Niemierki przez Lecha Wojtczaka i Leszka Kuźnickiego z Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego - uczestniczył w tworzeniu podwalin biologii komórkowej i molekularnej w Polsce współtworząc ramy strukturalne tych badań, inicjując kierunki  badawcze i wyznaczając wieloletnie perspektywy, finansując wybrane programy badawcze (do 1989) oraz integrując środowisko naukowe uniwersytetów, placówek PAN i placówek resortowych.

Komitet organizował/ współorganizował konferencje naukowe:

 

  1. VI Międzynarodowy Kongres Protozoologiczny – 1981

  2. Osiem Ogólnopolskich Konferencji Biologii Komórki od roku 1983 (Komitet był inicjatorem i głównym organizatorem 5-ciu).

  3. International Symposium on Cell Motility – 1978

  4. Ogólnopolskie Sympozja na Temat  Błon Biologicznych – 6 edycji (1978 – 1989).

  5. Druga Międzynarodowa Szkoła Cytometrii – 1998

  6. Cztery konferencje „Cytometria w Diagnostyce Lekarskiej” (1998 - 2003)    

  7. Sympozjum „Postępy technik biologii komórkowej i molekularnej” – 2000

 

Przewodniczącymi Komitetu byli: L. Wojtczak,  L. Kuźnicki, J. Kawiak,W. Kilarski, W. Korohoda, M. Zabel i E. Wyroba. Komitet współpracuje z organizacjami zagranicznymi (ECBO, EFCB, ELSO – uczestnicząc w wyborze laureata ELSO  Early Career Award) i reprezentuje środowisko naukowe wobec administracji centralnej i parlamentu zabiegając o wzrost nakładów finansowych na badania naukowe i edukację. W latach 1997-2004 Komitet interweniował w sprawach  ustaw: o szkolnictwie wyższym,  reformie szkolnictwa ponadpodstawowego, ochronie zwierząt, GMO i stawkach VAT na czasopisma/książki naukowe. Komitet propaguje programy ramowe Unii Europejskiej  i  wspiera imprezy popularyzujące naukę, w których uczestniczyło  600 osób.

 

E. Wyroba

Krótka informacja przygotowana

31 marca 2003 do Wydawnictwa „50-lecie PAN”

 


 

Powrót do: Strony głównej