Członkowie Komitetu Cytobiologii PAN w kadencji 2011-2014

 


 

Prof. dr  hab. Barbara Bilińska – członek korespondent PAN

Instytut Zoologii

Uniwersytet Jagielloński

ul. Gronostajowa 9

30‑087 Kraków

barbara.bilinska@uj.edu.pl

 


Prof. dr hab. Janusz Błasiak  
 

Katedra Genetyki Molekularnej

Uniwersytet Łódzki

ul. Pomorska 141/143

90-236 Łódź

jblasiak@biol.uni.lodz.pl

 

 

Prof. dr hab. Maria Anna Ciemerych-Litwinienko
Zakład Cytologii, Instytut Zoologii   
Wydział Biologii
Uniwersytet Warszawski
ul. Miecznikowa 1
02-096 Warszawa
ciemerych@biol.uw.edu.pl

 

 

Prof. dr hab. Małgorzata Czyż - Zastępca Przewodniczącej Komitetu

Zakład Biologii Molekularnej Nowotworów
Uniwersytet Medyczny
ul. Mazowiecka 6/8
92-215 Łódź
malgorzata.czyz@umed.lodz.pl

 

 

Prof. dr hab. Piotr Dzięgiel

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii

Akademia Medyczna we Wrocławiu

ul. T. Chałubińskiego 6a

50-368 Wrocław

piotr@hist.am.wroc.pl

 

 

Dr Izabela Figiel-Ożóg

Pracownia Neurobiologii

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

ul. Pasteura 3

02-093 Warszawa

i.figiel@nencki.gov.pl

 

 

Prof. dr hab. Anna Filipek

Zakład Neurobiologii

Molekularnej i Komórkowej

Instytut Biologii Doświadczalnej

im. M. Nenckiego PAN

ul. Pasteura 3

02-093 Warszawa

a.filipek@nencki.gov.pl

 

 

Prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos

Samodzielna Pracownia Hematoonkologii Doświadczalnej

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

ul. Chodzki 4a

20-093 Lublin

giannop@tlen.pl

 

 

Prof. dr hab. Jakub Gołąb

Zakład Immunologii
Centrum Biostruktury
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Banacha 1a
, Budynek F

02-097 Warszawa
jakub.golab@wum.edu.pl

 

 

Dr hab. Beata Hasiów-Jaroszewska

Instytut Ochrony Roślin-Państwowy Instytut Badawczy

ul. Wł. Węgorka 20

60-318 Poznań

beatahasiow@tlen.pl

 

 

Prof. dr hab. Robert Hasterok

Katedra Anatomii i Cytologii Roślin

Uniwersytet Śląski

ul. Jagiellońska 26/28

40-032 Katowice

robert.hasterok@us.edu.pl

 

 

Prof. dr hab. med. Marek Jakóbisiak - członek Prezydium Komitetu

Zakład Immunologii

Centrum Biostruktury

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Banacha 1a, Budynek F

02-097 Warszawa

marek.jakobisiak@wum.edu.pl

 

 

Prof. dr hab. Anna Jankowska - Sekretarz Komitetu

Katedra i Zakład Biologii Komórki

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego

ul. Rokietnicka 5D

60-806 Poznań

ajanko@amp.edu.pl

 

 

Prof. dr hab. Wiesław W. Jędrzejczak

Klinika Hematologii i Onkologii

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. S. Banacha 1a

02-097 Warszawa

wiktor@amwaw.edu.pl

 

 

Prof. dr hab. Alicja Józkowicz

Zakład Biotechnologii Medycznej,

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii,

Uniwersytet Jagielloński,

Gronostajowa 7

30-387 Kraków

alicia@mol.uj.edu.pl

 

 

Prof. dr hab. Bożena Kamińska

Zakład Biologii Komórki

Instytut Biologii Doświadczalnej

im. M. Nenckiego  PAN

ul. Pasteura 3

02-093 Warszawa

bozenakk@nencki.gov.pl

 

 

Prof. dr hab. Jerzy Kawiak

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN

ul. Księcia Trojdena 4

02-109 Warszawa

jkawiak@cmkp.edu.pl

 

 

Prof. dr hab. Andrzej K. Kononowicz

Katedra Genetyki Ogólnej, Biologii Molekularnej

i Biotechnologii Roślin

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Uniwersytet Łódzki

ul. S. Banacha 12/16

90-237 Łódź

akononow@biol.uni.lodz.pl

 

 

Prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda, honorowy Przewodniczący Komitetu

Zakład Biologii Komórki

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Uniwersytet Jagielloński
ul. Gronostajowa 7
30-387 Kraków
w.korohoda@uj.edu.pl

 

 

Prof. dr hab. Katarzyna Kwiatkowska

Zakład Biologii Komórki

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

ul. L. Pasteura 3

02‑093 Warszawa

k.kwiatkowska@nencki.gov.pl

 

 

Prof. dr hab. Leszek Kuźnicki - członek rzeczywisty PAN

Zakład Biologii Komórki

Instytut Biologii Doświadczalnej

im. M. Nenckiego PAN

ul. Pasteura 3

02-093 Warszawa

kuznicki@nencki.gov.pl

 

 

Prof. dr hab. Jacek Kuźnicki - członek korespondent PAN

Międzynarodowy Instytut

Biologii Molekularnej i Komórkowej

ul. Księcia Trojdena 4

02-109 Warszawa

jacek@iimcb.gov.pl

 

 

Dr hab. Marta Lenartowska

Pracownia Biologii Rozwoju

Instytut Biologii Ogólnej i Molekularnej

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

ul. Gagarina 9

87-100 Toruń

mlenart@umk.pl

 

 

Prof. dr hab. Bogusław Machaliński   

Katedra Fizjopatologii , Zakład Patologii Ogólnej

Pomorski Uniwersytet Medyczny

Al. Powstańców Wlkp. 72

70-111 Szczecin

machalin@sci.pam.szczecin.pl

 

 

Prof. dr hab. Zbigniew Madeja - członek Prezydium Komitetu

Zakład Biologii Komórki

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Uniwersytet Jagielloński

ul. Gronostajowa 7

30-387 Kraków

z.madeja@uj.edu.pl

 

 

Prof. dr hab. Jolanta Małuszyńska

Katedra Anatomii i Cytologii Roślin

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Uniwersytet Śląski

ul. Jagiellońska 28

40-032 Katowice

maluszyn@us.edu.pl

 

 

Prof. dr hab. Janusz Maszewski

Katedra Cytofizjologii

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Uniwersytet Łódzki

ul. Pomorska 141/143

90-236 Łódź

jamasz@biol.uni.lodz.pl

 

 

Prof. dr hab. Marta Miączyńska

Międzynarodowy Instytut

Biologii Molekularnej i Komórkowej

ul. Księcia Trojdena 4

02-109 Warszawa

miaczynska@iimcb.gov.pl

 

 

Dr hab. Wojciech Miltyk

Samodzielna Pracownia Analizy Leków

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ul. A. Mickiewicza 2D

15-222 Białystok

wmiltyk@umb.edu.pl

 

 

Prof. dr hab. Jerzy Moraczewski

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku

ul. Krakowska 9

15-875 Białystok

jmlabo@biol.uw.edu.pl

 

 

Prof. dr hab. Stanisław Moskalewski - Zastępca Przewodniczącej Komitetu
Zakład Histologii i Embriologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Chałubińskiego 5
02‑004 Warszawa
smosk@ib.amwaw.edu.pl

 

 

Prof. dr hab. Michał Nowicki

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

ul. Święcickiego 6

60-781 Poznań

mnowicki@ump.edu.pl

 

 

Prof. dr hab. Halina Ostrowska

Zakład Biologii

Uniwersytet Medyczny

ul. Kilińskiego 1

15-089 Białystok

osthal@umb.edu.pl

 

 

Prof. dr hab. Barbara Płytycz 

Zakład Immunologii Ewolucyjnej

Instytut Zoologii

Uniwersytet Jagielloński

ul. Gronostajowa 9

30-387 Kraków

plyt@zuk.iz.uj.edu.pl

barbara.plytycz@uj.edu.pl

 

 

Prof. dr hab. Stanisław Przestalski - honorowy członek Komitetu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Katedra Fizyki i Biofizyki

ul. Cypriana Norwida 25

50‑375 Wrocław

stanislaw.przestalski@up.wroc.pl

 

 

Dr hab. Jakub Sawicki

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody

Plac Łódzki 1

10-728 Olsztyn

jakub.sawicki@uwm.edu.pl

 

 

Prof. dr hab. Ewa Sikora

Zakład Biochemii

Instytut Biologii Doświadczalnej

im. M. Nenckiego PAN

ul. Pasteura 3

02-093 Warszawa

e.sikora@nencki.gov.pl

 

 

Prof. dr hab. Aleksander F. Sikorski   

Wydział Biotechnologii

Uniwersytet Wrocławski

ul. Przybyszewskiego 63-77

51-148 Wrocław

afsbc@ibmb.uni.wroc.pl

 


Dr hab. Dariusz Smoliński

Zakład Biologii Komórki

Instytut Biologii Ogólnej i Molekularnej

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

ul. Gagarina 9

87-100 Toruń

darsmol@umk.pl

 

 

Prof. dr hab. Leon Strządała

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej

im. L Hirszfelda PAN

ul. R. Weigla 12

53-114 Wrocław

strzadal@iitd.pan.wroc.pl

 

 

Dr hab. Izabela Szczerbal

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ul. Wojska Polskiego 28

60-637 Poznań

tel. 0-61 846-6115

izabel@jay.up.poznan.pl

 

 

Prof. dr hab. Andrzej K. Tarkowski  - członek rzeczywisty PAN

Zakład Embriologii I.Z.

Wydział Biologii

Uniwersytet Warszawski

ul. Miecznikowa 1

02-096 Warszawa

akt@biol.uw.edu.pl

 

 

Prof. dr hab. Jacek M. Witkowski - Zastępca Przewodniczącej Komitetu

Katedra i Zakład Fizjopatologii

Gdański Uniwersytet Medyczny

ul. Dębinki 7

80-211 Gdańsk

jawit@gumed.edu.pl

 

 

Prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek

Zakład Biologii Molekularnej i Komórkowej

Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

ul. Umultowska 89

61-614 Poznań

przemow@amu.edu.pl

 

 

Prof. dr hab. Lech Wojtczak - członek rzeczywisty PAN

Zakład Biochemii

Instytut Biologii Doświadczalnej

im. M. Nenckiego PAN

ul. Pasteura 3

02‑093 Warszawa

l.wojtczak@nencki.gov.pl

 

 

Prof. dr hab. Elżbieta Wyroba - Przewodnicząca Komitetu

Zakład Biologii Komórki

Instytut Biologii Doświadczalnej

im. M. Nenckiego PAN

ul. Pasteura 3

02‑093 Warszawa

e.wyroba@nencki.gov.pl

 

 

Prof. dr hab. Maciej Zabel

Zakład Histologii i Embriologii

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego

ul. Święcickiego 6

60‑781 Poznań

mazab@amp.edu.pl

 


Dr hab. Michał Żmijewski

Katedra Histologii

Gdański Uniwersytet Medyczny

ul. Dębinki 1a

80-211 Gdańsk

mzmijewski@gumed.edu.pl

 

 


Powrót do: Strony głównej