Komitet Cytobiologii PAN w kadencji 2003-2006

 


 

Prof. dr hab. Szczepan Biliński

Instytut Zoologii

Uniwersytet Jagielloński

ul. Karasia 6

30‑060 Kraków

 

Prof. dr  hab. Barbara Bilińska – Wiceprzewodnicząca             

Instytut Zoologii

Uniwersytet Jagielloński

ul. Karasia 6

30‑060 Kraków

tel: 012-633 63 77 wew. 2418 
fax: 012-634 07 85

 

Prof. dr hab. Janusz Błasiak

Katedra Genetyki Molekularnej

Uniwersytet  Łódzki

ul. Banacha 12/16

90-237 Łódź

 

Dr hab. Małgorzata Czyż
Zakład Biologii Molekularnej Nowotworów
Uniwersytet Medyczny
ul. Mazowiecka 6/8
92-215 Łódź

Prof. dr hab. Jan Doroszewski

Zakład Biofizyki i Biomatematyki

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

ul. Marymoncka 99

01‑813 Warszawa

 

Dr Izabela Figiel - Sekretarz

Zakład Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej

Instytut Biologii Doświadczalnej

im. M. Nenckiego PAN

ul. Pasteura 3

02-093 Warszawa

tel: 659 85 71 wew. 360

fax: 822 53 42

 

Prof. dr hab. Halina Gabryś

Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

Uniwersytet Jagielloński

ul. Gronostajowa 7

30-387 Kraków

 

Dr n. med. Jakub Gołąb
Zakład Immunologii
Centrum Biostruktury
Akademia Medyczna
ul. Chałubinskiego 5

02-004 Warszawa

Prof. dr hab. Barbara Grzelakowska‑Sztabert

Zakład Biochemii Komórki

Instytut Biologii Doświadczalnej

im. M. Nenckiego PAN

ul. Pasteura 3

02‑093 Warszawa

 

Prof. dr hab. med. Marek Jakóbisiak

Centrum Biostruktury

Akademia Medyczna

ul. Chałubińskiego 5

02-004 Warszawa

 

Prof. dr hab. med. Przemysław Janik

Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie

ul. W. Roentgena 5

02-781 Warszawa

 

Prof. dr hab. Wiesław W. Jędrzejczak

Klinika Hematologii i Onkologii

Akademia Medyczna

ul. S. Banacha 1a

02-097 Warszawa

 

Prof. dr hab. Bożena Kamińska

Zakład Biochemii Komórki

Instytut Biologii Doświadczalnej

im. M. Nenckiego  PAN

ul. Pasteura 3

02-093 Warszawa

 

Prof. dr hab. Jerzy Kawiak

Zakład Biofizyki i Biomatematyki

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

ul. Marymoncka 99

01‑813 Warszawa

 

Prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda

Instytut Biologii Molekularnej

Uniwersytet Jagielloński

ul. Gronostajowa 7

30-387 Kraków

 

Prof. dr hab. Maria Kwiatkowska

Instytut Fizjologii i Cytologii

Uniwersytet  Łódzki

ul. Banacha 12/16

90‑237 Łódź

 

Prof. dr hab. Leszek Kuźnicki

Zakład Biologii Komórki

Instytut Biologii Doświadczalnej

im. M. Nenckiego PAN

ul. Pasteura 3

02-093 Warszawa

 

Dr hab. Marek Langner

Instytut Fizyki
Politechnika Wrocławska
Wyb. Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław

Dr hab. Zbigniew Madeja

Instytut Biologii Molekularnej

Uniwersytet Jagielloński

ul. Gronostajowa 7

30-387 Kraków

 

Prof. dr hab. Jolanta Małuszyńska

Katedra Anatomii i Cytologii Roślin

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Uniwersytet Śląski

ul. Jagiellońska 28

40-032 Katowice

 

Doc. dr hab. Małgorzata Manteuffel-Cymborowska

Zakład Biochemii Komórki

Instytut Biologii Doświadczalnej

im. M. Nenckiego PAN

ul. Pasteura 3

02-093 Warszawa

 

Prof. dr hab. Jerzy Moraczewski

Instytut Zoologii

Wydział Biologii

Uniwersytet Warszawski

ul. Miecznikowa 1

02-096 Warszawa

 

Prof. dr hab. Stanisław Moskalewski - Wiceprzewodniczący

Zakład Histologii i Embriologii

Akademia Medyczna

ul. Chałubińskiego 5

02‑004 Warszawa

tel: 628 10 41 do 45 wew. 86

tel/fax: 629 -52 82

 

Prof. dr hab. Maria Olszewska

Katedra Cytobiologii i Cytochemii Roślin

Uniwersytet Łódzki

ul. Banacha 12/16

90-237 Łódź

 

Prof. dr hab. Barbara Płytycz

Instytut Zoologii

Uniwersytet Jagielloński

ul. Ingardena 6

30-060 Kraków

 

Prof. dr hab. Stanisław Przestalski

Katedra Fizyki i Biofizyki

Akademia Rolnicza

ul. Cypriana Norwida 25

50‑375 Wrocław

 

Prof. dr hab. Aleksander F. Sikorski

Instytut Biochemii i Biologii Molekularnej

Wydział Nauk Przyrodniczych

Uniwersytet Wrocławski

ul. Tamka 2

50-137 Wrocław

 

Prof. dr hab. Leon Strządała

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej

im. L Hirszfelda PAN

ul. R. Weigla 12

53-114 Wrocław

 

Prof. dr hab. Andrzej K. Tarkowski

Instytut Zoologii

Uniwersytet Warszawski

ul. Miecznikowa 1

02-096 Warszawa

 

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

Zakład Biotechnologii

Instytut Biologii Ogólnej i Molekularnej

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Gagarina 9

87-100 Toruń

 

Prof. dr hab. Jerzy Warchoł

Zakład Histologii i Embriologii

Akademia Medyczna

ul. Święcickiego 6

60‑781 Poznań

 

Dr hab. med. Jacek Witkowski, prof. nadzw. AMG

Katedra i Zakład Fizjopatologii

Akademia Medyczna w Gdańsku

ul. Dębinki 7

80-211 Gdańsk

 

Prof. dr hab. Lech Wojtczak

Zakład Biochemii Komórki

Instytut Biologii Doświadczalnej

im. M. Nenckiego PAN

ul. Pasteura 3

02‑093 Warszawa

 

Prof. dr hab. Elżbieta Wyroba - Przewodnicząca       

Zakład Biologii Komórki

Instytut Biologii Doświadczalnej

im. M. Nenckiego PAN

ul. Pasteura 3

02‑093 Warszawa

tel: 5892357

fax: 822 53 42

 

Prof. dr hab. Maciej Zabel      

Zakład Histologii i Embriologii

Akademia Medyczna

ul. Święcickiego 6

60‑781 Poznań


Powrót do: Strony głównej