Komitet Cytobiologii PAN w kadencji 2007-2011

 


 

Prof. dr hab. Szczepan Biliński – członek korespondent PAN

Instytut Zoologii

Uniwersytet Jagielloński

ul. Ingardena 6

30‑060 Kraków

sbili@zuk.iz.uj.edu.pl

 

Prof. dr  hab. Barbara Bilińska – członek korespondent PAN, Wiceprzewodnicząca Komitetu

Instytut Zoologii

Uniwersytet Jagielloński

ul. Gronostajowa 9

30‑087 Kraków

barbara.bilinska@uj.edu.pl

 

Prof. dr hab. Janusz Błasiak   

Katedra Genetyki Molekularnej

Uniwersytet Łódzki

ul. Banacha 12/16

90-237 Łódź

jblasiak@biol.uni.lodz.pl

 

Dr hab. Maria Anna Ciemerych-Litwinienko
Zakład Cytologii, Instytut Zoologii   
Wydział Biologii
Uniwersytet Warszawski
ul. Miecznikowa 1
02-096 Warszawa
ciemerych@biol.uw.edu.pl

 

Prof. dr hab. Małgorzata Czyż

Zakład Biologii Molekularnej Nowotworów
Uniwersytet Medyczny
ul. Mazowiecka 6/8
92-215 Łódź
mczyz@csk.umed.lodz.pl

 

Dr Izabela Figiel – Sekretarz Komitetu

Zakład Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej

Instytut Biologii Doświadczalnej

im. M. Nenckiego PAN

ul. Pasteura 3

02-093 Warszawa

i.figiel@nencki.gov.pl

Prof. dr hab. Anna Filipek
Zakład Neurobiologii 
Molekularnej i Komórkowej
Instytut Biologii Doświadczalnej
im. M. Nenckiego PAN
ul. Pasteura 3
02-093 Warszawa
a.filipek@nencki.gov.pl

Prof. dr hab. Jakub Gołąb

Zakład Immunologii
Centrum Biostruktury
Uniwersytet Medyczny
ul. Banacha 1a

Budynek F

02-097 Warszawa
jgolab@ib.amwaw.edu.pl

 

Prof. dr hab. med. Marek Jakóbisiak  

Centrum Biostruktury

Uniwersytet Medyczny

ul. Banacha 1a

Budynek F

02-097 Warszawa

marek.jakobisiak@am.edu.pl

  

Dr hab. Anna Jankowska

Katedra i Zakład Biologii Komórki

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego

ul. Rokietnicka 5D

60-806 Poznań

ajanko@amp.edu.pl

 

Prof. dr hab. Wiesław W. Jędrzejczak

Klinika Hematologii i Onkologii

Uniwersytet Medyczny

ul. S. Banacha 1a

02-097 Warszawa

wiktor@amwaw.edu.pl

 

Dr hab. Alicja Józkowicz

Zakład Biotechnologii Medycznej,

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii,

Uniwersytet Jagielloński,

Gronostajowa 7

30-387 Kraków

alicia@mol.uj.edu.pl

 

Prof. dr hab. Bożena Kamińska

Zakład Biologii Komórki

Instytut Biologii Doświadczalnej

im. M. Nenckiego  PAN

ul. Pasteura 3

02-093 Warszawa

bozenakk@nencki.gov.pl

 

Prof. dr hab. Jerzy Kawiak

Zakład Biofizyki i Biomatematyki

Centrum Med. Kształcenia Podyplomowego

ul. Marymoncka 99

01‑813 Warszawa

jkawiak@cmkp.edu.pl

 

Prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda, honorowy Przewodniczący Komitetu

Instytut Biologii Molekularnej

Uniwersytet Jagielloński

ul. Gronostajowa 7

30-387 Kraków

w.korohoda@uj.edu.pl

 

Prof. dr hab. Maria Kwiatkowska

Katedra Cytofizjologii

Instytut Fizjologii i Cytologii

Uniwersytet  Łódzki

ul. Banacha 12/16

90‑237 Łódź

kwiat@biol.uni.lodz.pl

 

Prof. dr hab. Leszek Kuźnicki - członek rzeczywisty PAN

Zakład Biologii Komórki

Instytut Biologii Doświadczalnej

im. M. Nenckiego PAN

ul. Pasteura 3

02-093 Warszawa

kuznicki@nencki.gov.pl

 

Prof. dr hab. Jacek Kuźnicki - członek korespondent PAN

Międzynarodowy Instytut

Biologii Molekularnej i Komórkowej

ul. Księcia Trojdena 4

02-109 Warszawa

jacek@iimcb.gov.pl

 

Prof. dr hab. Bogusław Machaliński   

Zakład Patologii Ogólnej

Pomorska Akademia Medyczna

Al. Powstańców Wlkp. 72

70-111 Szczecin

machalin@sci.pam.szczecin.pl

 

Dr hab. Zbigniew Madeja

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Uniwersytet Jagielloński

ul. Gronostajowa 7

30-387 Kraków

zibi@mol.uj.edu.pl

 

Prof. dr hab. Jolanta Małuszyńska

Katedra Anatomii i Cytologii Roślin

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Uniwersytet Śląski

ul. Jagiellońska 28

40-032 Katowice

maluszyn@us.edu.pl

 

Dr hab. Marta Miączyńska

Międzynarodowy Instytut

Biologii Molekularnej i Komórkowej

ul. Księcia Trojdena 4

02-109 Warszawa

miaczynska@iimcb.gov.pl

 

Prof. dr hab. Jerzy Moraczewski

Instytut Zoologii

Wydział Biologii

Uniwersytet Warszawski

ul. Miecznikowa 1

02-096 Warszawa

jmlabo@biol.uw.edu.pl

 

Prof. dr hab. Stanisław Moskalewski - Wiceprzewodniczący Komitetu

Zakład Histologii i Embriologii

Uniwersytet Medyczny

ul. Chałubińskiego 5

02‑004 Warszawa

smosk@ib.amwaw.edu.pl

  

Dr Monika Ołdak

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii

Centrum Biostruktury

Uniwersytet Medyczny

ul. Chałubińskiego 5

02-004 Warszawa

oldak@ib.amwaw.edu.pl

 

prof. dr hab. n. farm. Halina Ostrowska

Zakład Biologii

Uniwersytet Medyczny

ul. Kilińskiego 1

15-089 Białystok

osthal@amb.edu.pl

 

Prof. dr hab. Barbara Płytycz 

Instytut Zoologii

Uniwersytet Jagielloński

ul. Ingardena 6

30-060 Kraków

plyt@zuk.iz.uj.edu.pl

barbara.plytycz@uj.edu.pl

 

Prof. dr hab. Stanisław Przestalski - honorowy  członek Komitetu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Katedra Fizyki i Biofizyki

ul. Cypriana Norwida 25

50‑375 Wrocław

stanislaw.przestalski@up.wroc.pl

 

Prof. dr hab. Ewa Sikora

Zakład Biochemii

Instytut Biologii Doświadczalnej

im. M. Nenckiego PAN

ul. Pasteura 3

02-093 Warszawa

e.sikora@nencki.gov.pl

 

Prof. dr hab. Aleksander F. Sikorski   

Wydział Biotechnologii

Uniwersytet Wrocławski

ul. Przybyszewskiego 63-77

51-148 Wrocław

afsbc@ibmb.uni.wroc.pl

 

Prof. dr hab. Leon Strządała

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej

im. L Hirszfelda PAN

ul. R. Weigla 12

53-114 Wrocław

strzadal@immuno.iitd.pan.wroc.pl

 

Dr Tomasz Śliwiński

Katedra Genetyki Molekularnej UŁ

ul. Banacha 12/16

90-237 Łódź

tomsliw@biol.uni.lodz.pl

 

Prof. dr hab. Andrzej K. Tarkowski  - członek rzeczywisty PAN

Zakład Embriologii I.Z.

Wydział Biologii

Uniwersytet Warszawski

ul. Miecznikowa 1

02-096 Warszawa

akt@biol.uw.edu.pl

 

Prof. dr hab. Jacek M. Witkowski    

Katedra i Zakład Fizjopatologii

Gdański Uniwersytet Medyczny

ul. Dębinki 7

80-211 Gdańsk

jawit@gumed.edu.pl

 

Prof. dr hab. Lech Wojtczak - członek rzeczywisty PAN

Zakład Biochemii Komórki

Instytut Biologii Doświadczalnej

im. M. Nenckiego PAN

ul. Pasteura 3

02‑093 Warszawa

l.wojtczak@nencki.gov.pl

 

Prof. dr hab. Elżbieta Wyroba - Przewodnicząca Komitetu

Zakład Biologii Komórki

Instytut Biologii Doświadczalnej

im. M. Nenckiego PAN

ul. Pasteura 3

02‑093 Warszawa

e.wyroba@nencki.gov.pl

 

Prof. dr hab. Maciej Zabel

Zakład Histologii i Embriologii

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego

ul. Święcickiego 6

60‑781 Poznań

mazab@amp.edu.pl

 


Powrót do: Strony głównej